YOMEDIA
NONE

Trả lời Câu hỏi mục 4 trang 82 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Trả lời Câu hỏi mục 4 trang 82 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Tìm hiểu một hệ cơ quan ở người và thực hiện các yêu cầu sau:

1. Hệ cơ quan đó có những cơ quan nào?

2. Nêu chức năng của hệ cơ quan đó đối với cơ thể.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Hướng dẫn giải

Tra cứu thông tin hệ cơ quan ở người.

Lời giải chi tiết

Ví dụ hệ tuần hoàn ở người:

 - Hệ tuần hoàn gồm tim, máu, hệ thống mạch máu.

 - Hệ tuần hoàn là có chức năng tuần hoàn máu trong cơ thể người, vận chuyển chất dinh dưỡng, hocmôn, oxygen, cacbondioxide, tế bào máu ra và vào các tế bào trong cơ thể để nuôi dưỡng nó, đưa các chất thải đến cơ quan bài tiết ra ngoài, giúp chống lại bệnh tật, để duy trì cân bằng nội môi.

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Trả lời Câu hỏi mục 4 trang 82 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON