YOMEDIA
NONE

Giải bài 23.1 trang 38 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Giải bài 23.1 trang 38 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

a) Viết sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các cấp tổ chức của cơ thể đa bào từ thấp đến cao.

 

b) Hoàn thành tên các cấp tổ chức của cơ thể trong Hình 23.1.

 

c) Viết sơ đồ thể hiện các cấp cấu tạo của cơ thể thực vật.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23.1

Hướng dẫn giải

Dựa vào kiến thức đã học về tổ chức của cơ thể đa bào để trả lời các câu hỏi

Lời giải chi tiết

a)

b) 1-Tế bào, 2-Mô, 3-Cơ quan, 4-Hệ cơ quan, 5-Cơ thể

c) Ví dụ: Tế bào thực vật -> Mô biểu bì -> Rễ -> Hệ rễ -> Cây hành 

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 23.1 trang 38 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON