YOMEDIA
NONE

Giải bài 23.3 trang 40 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Giải bài 23.3 trang 40 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Đánh đấu v vào ô trống trước ý đúng.

....Mô gồm nhóm các tế bào cùng thực hiện một chức năng.

... Cơ quan gồm nhiều tế bào có cấu tạo giống nhau và cùng thực hiện một chức năng.

... Cơ quan được cấu tạo từ hai hay nhiều mô, cùng thực hiện một hoạt động sóng.

...Hệ cơ quan gồm một nhóm các cơ quan phối hợp với nhau thực hiện đấy đủ các quá trình sống cơ bản, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của cơ thế.

... Não, tim, dạ dày là các mô ở cơ thể người.

... Một số mô của cơ thể người như: mô cơ, mô liên kết, mô biếu bì ở da,....

... Một số hệ cơ quan của cơ thể người như: hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, hệ thần kinh,....

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23.3

Hướng dẫn giải

Dựa vào kiến thức đã học về tổ chức cơ thể đa bào để chọn đáp án đúng

Lời giải chi tiết

Phát biếu đúng:

- Mô gồm nhóm các tế bào cùng thực hiện một chức năng.

- Cơ quan được cấu tạo từ hai hay nhiều mô, cùng thực hiện một hoạt động sống.

- Hệ cơ quan gồm một nhóm các cơ quan phối hợp với nhau thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của cơ thể.

- Một số mô của cơ thể người như: mô cơ, mô liên kết, mô biểu bì ở da,...

- Một số hệ cơ quan của cơ thể người như: hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, hệ thần kinh,...

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 23.3 trang 40 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON