YOMEDIA
NONE

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 79 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 79 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Em không thể chiến thắng một trận bóng đá nếu chỉ đá một mình. Làm việc theo nhóm thường hiệu quả hơn làm việc cá nhân. Trong cơ thể, các tế bào hoạt động theo cách đó. Vậy, các tế bào được tổ chức và phối hợp hoạt động với nhau như thế nào trong cơ thể đa bào?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Hướng dẫn giải

Dựa vào các kiến thức đã học để phân tích và trả lời

Lời giải chi tiết

Trong cơ thể đa bào, các tế bào được tổ chức và phối hợp qua một số cấp tổ chức lớn trên cấp tế bào (tế bào --> mô --> cơ quan --> hệ cơ quan) để tạo thành cơ thể.

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 79 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON