ON
YOMEDIA

Nguyễn Hoàng Gia Bảo's Profile

Nguyễn Hoàng Gia Bảo

Nguyễn Hoàng Gia Bảo

01/01/1970

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 95
Điểm 417
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (107)

Điểm thưởng gần đây (111)

  • Nguyễn Hoàng Gia Bảo: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Hoàng Gia Bảo: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Hoàng Gia Bảo: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Hoàng Gia Bảo: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Hoàng Gia Bảo: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Hoàng Gia Bảo: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Hoàng Gia Bảo: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Hoàng Gia Bảo: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Hoàng Gia Bảo: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Hoàng Gia Bảo: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 10 tháng

 

1=>1