ON
YOMEDIA

Hamy 's Profile

Hamy

Hamy

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 0
Điểm 5
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (6)

  • Hamy : câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 ngày
  • Hamy : câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Hamy : câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Hamy : user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Hamy : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • Hamy : user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng

 

1=>1