ON
YOMEDIA

Chu Tài's Profile

Chu Tài

Chu Tài

01/01/1970

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 13
Điểm 69
Kết bạn

Bạn bè (3)

Hoạt động gần đây (19)

Điểm thưởng gần đây (17)

  • Chu Tài: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Chu Tài: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Chu Tài: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Chu Tài: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
  • Chu Tài: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
  • Chu Tài: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Chu Tài: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Chu Tài: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Chu Tài: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Chu Tài: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng

 

1=>1