ON
YOMEDIA

Nguyễn Thị Bảo Ngọc's Profile

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 4
Điểm 21
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (8)

Điểm thưởng gần đây (5)

  • Nguyễn Thị Bảo Ngọc: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Thị Bảo Ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Thị Bảo Ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Thị Bảo Ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Thị Bảo Ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1