ADMICRO

Bùi Thj Quỳnh Anh's Profile

Bùi Thj Quỳnh Anh

Bùi Thj Quỳnh Anh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 81
Điểm 395
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (84)

Điểm thưởng gần đây (92)

 • Bùi Thj Quỳnh Anh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
 • Bùi Thj Quỳnh Anh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
 • Bùi Thj Quỳnh Anh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tháng
 • Bùi Thj Quỳnh Anh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
 • Bùi Thj Quỳnh Anh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
 • Bùi Thj Quỳnh Anh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
 • Bùi Thj Quỳnh Anh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
 • Bùi Thj Quỳnh Anh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
 • Bùi Thj Quỳnh Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
 • Bùi Thj Quỳnh Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)