ON
YOMEDIA

Trần Linh's Profile

Trần Linh

Trần Linh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 6
Điểm 34
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (12)

Điểm thưởng gần đây (9)

  • Trần Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 13 Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón) (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Trần Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 12 Đặc điểm, tính chất, kỹ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường) (+2đ) Cách đây 1 năm
  • Trần Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 6 Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp) (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Trần Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Trần Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Trần Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Trần Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Trần Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Trần Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1