AMBIENT

Nguyễn Thành's Profile

Nguyễn Thành

Nguyễn Thành

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 19
Điểm 96
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (19)

 • Nguyễn Thành đã trả lời trong câu hỏi: Viết các đồng phân cấu tạo của este có CTPT là C4H8O2 ? Cách đây 4 tuần

  - HCOOCH2CH2CH3 : Propyl Fomat 
  - HCOO(CH3)2         : Isopropyl Fomat.
  - CH3COOCH2CH3   : Etyl Axetat. 
  - CH3CH2COOCH3: Metyl Propionat.

 • Nguyễn Thành đã trả lời trong câu hỏi: Bài tập Cách đây 4 tuần

  CH3COOC2H5 chăng ? :v

 • Nguyễn Thành đã trả lời trong câu hỏi: Câu 18 ạ Cách đây 4 tuần

  Ta có: nAncol = 2nEste = 2nH2O.
           mAncol = mEste = mH2O.
  HCOOC2H5 và CH3COOCH3 là hai chất đồng phân tử khối có cùng CTPT C3H6O2. 

  => RCOOR' + NaOH ---> R'OH + RCOONa. 
   

  n2Este = \frac{66,6}{74} =0,09 (mol). =nAncol => nH2O = \frac{1}{2}nAncol = 0,45(mol). mH2O = 0,45 * 18 = 8,1 (gam)

 • Nguyễn Thành đã trả lời trong câu hỏi: Este là gì? Cho ví dụ về 1 phản ứng hóa học Cách đây 1 tháng

  1.Khái niệm:

  - Este là sản phẩm được tạo thành khi thay nhóm –OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm –OR’ của ancol.

  VD: CH3COOH + C2H5OH ---> CH3COOC2H5 + H20 (đk: Axit + nhiệt độ)

 • Nguyễn Thành đã trả lời trong câu hỏi: Hoá Cách đây 1 tháng

  Focmon là dung dịch giữa Andehit fomic và nước. 

 • Nguyễn Thành đã trả lời trong câu hỏi: chọn đáp án đúng Cách đây 1 tháng

  Cô mình giải thích là D bạn.

 • Nguyễn Thành đã trả lời trong câu hỏi: Hoàn thành đoạn văn sau bằng cách điền vào mỗi chỗ trống 1 từ thích hợp Cách đây 1 tháng

  1. Attractive.
  2. With.
  3. As.
  4. How.
  5. Colorful.
  6. Depressed.
  7. Frequently.
  8. The time.
  9. Fashionable.
  10. Of.

 • Nguyễn Thành đã trả lời trong câu hỏi: Khi thêm s cần lưu ý điều gì? Cách đây 1 tháng

  Nếu động từ, danh từ tận cùng có O, X, S, Z, CH, SH thì thêm ES. VD: Watch = Watches.
  Nếu động từ, danh từ tận cùng có Y thì đổi Y thành I và thêm ES. VD: Fly = Flies.
  Còn lại tất cả các danh từ, động từ không nằm trong các trường hợp kể trên đều thêm S. VD: Love = Loves.

 • Nguyễn Thành đã trả lời trong câu hỏi: Tìm và sửa lỗi sai. Cách đây 1 tháng

  1. Stayed ---> To stay.
  2. Feeling = Feel.
  3. That ---> What.
  4.Making ---> Are make.
  5. To be ---> Being.

 • Xem như 30 sản phẩm đều đôi một khác nhau.
  +, Số cách chia 30 sản phẩm ngẫu nhiên thành ba phần khác nhau: 

  M = \frac{30C10 * 20C10}{3!} = \frac{30C10 * 20C10}{6}
  +, Số cách chia 30 sản phẩm ngẫu nhiên thành ba phần bằng nhau sao cho có một phần chứa ba phế phẩm:

  N = \frac{27C7 * 3C3 * 20C10}{2} = \frac{27C7 * 20C10}{2}
  + Số cách chia 30 sản phẩm ngẫu nhiên thành ba phần bằng nhau  sao cho mỗi phần chứa một phế phẩm:

  P = \frac{27C9 * 3C1 * 18C9 * 2C1}{3!} = {27C9 * 18C9}

  Gọi A là biến cố có ít nhất một phần có đúng một phế phẩm: 

  P(A) = \frac{N}{M} = \frac{6*(27C7)}{2*(30C10)} \approx 0,0887

  Gọi B là biến cố mỗi phần có đúng 1 phế phẩm: 

  P(B) = \frac{P}{M} = \frac{6*(27C9*18C9)}{(30C10*20C10)} \approx 0,2463
   

Điểm thưởng gần đây (20)

 • Nguyễn Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần
 • Nguyễn Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần
 • Nguyễn Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần
 • Nguyễn Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
 • Nguyễn Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
 • Nguyễn Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
 • Nguyễn Thành: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 tháng
 • Nguyễn Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
 • Nguyễn Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
 • Nguyễn Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng