ON
YOMEDIA

Nguyen Quang Nhan's Profile

Nguyen Quang Nhan

Nguyen Quang Nhan

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 5
Điểm 20
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (9)

 • Nguyen Quang Nhan đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x biết 3/4x+1=-2 Cách đây 9 tháng

  -4

 • Nguyen Quang Nhan đã trả lời trong câu hỏi: Tính 5/6 : (4/3+3/4) Cách đây 9 tháng

  2/5

 • Nguyen Quang Nhan đã trả lời trong câu hỏi: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần -48; 48; 84; -84; 0; -22 Cách đây 9 tháng

  -84;-48;-22;0;48;84

 • Nguyen Quang Nhan đã trả lời trong câu hỏi: Chứng minh APN = ANP biết tam giác ABC có M là trung điểm của BC Cách đây 9 tháng

  Vì AC > AB (GT)

  mà BP = CN

  => AP < AN (đ/n)

  Vì AP < AN (cmt)

  =>  Tam giac APN > tam giac ANP

 • Nguyen Quang Nhan đã đặt câu hỏi: bài tập tết nhiều vãi nồi Cách đây 2 năm

  người ta chia số hs lớp 6A thành các tổ nếu môtx tổ 9 em thì thừa 1 em,nếu mỗi tổ 10 em thì thiếu 3 em.hỏi có bao nhiêu tổ,có bao nhiêu hs (mong mọi người ko chép mạng)

   

  tìm số nguyên tố p để p+6;p+8;p+12;p+14

 • Nguyen Quang Nhan đã đặt câu hỏi: Dấu hiệu chia hết. Cách đây 2 năm

  Tìm số nguyên n biết :

  a) 38 - 3n ​​\vdots n

  b) n + 5 \vdots n + 1

  c) 3n + 4 \vdots n - 1

  d) 2n + 1 \vdots 16 - 3n

 • Nguyen Quang Nhan đã đặt câu hỏi: Dấu hiệu chia hết. Cách đây 2 năm

  Tìm số nguyên n biết :

  a) 38 - 3n ​​\vdots n

  b) n + 5 \vdots n + 1

  c) 3n + 4 \vdots n - 1

  d) 2n + 1 \vdots 16 - 3n

 • Nguyen Quang Nhan đã trả lời trong câu hỏi: toán học lớp 6 Cách đây 2 năm
 • Nguyen Quang Nhan đã trả lời trong câu hỏi: toán học lớp 6 Cách đây 2 năm

  n+1 > n

  n+2   n+3

  64 < 73

  85    81

  67 < 73

  77    83

Điểm thưởng gần đây (7)

 • Nguyen Quang Nhan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Nguyen Quang Nhan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Nguyen Quang Nhan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Nguyen Quang Nhan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Nguyen Quang Nhan: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyen Quang Nhan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyen Quang Nhan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1