Rea Sanka's Profile

Rea Sanka

Rea Sanka

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Rea Sanka đã đặt câu hỏi: toán hình Cách đây 2 tháng

    cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ). Kẻ tia phân giác BM của góc ABC ( M thuộc AC ). Kẻ ME vuông với BC tại E.

    a) Chứng Minh: tam giác BAM =Tam giác BEM

    b) Chứng Minh: Tam giác BAE cân tại B

    c) Tia BA cắt tia EM tại K. Chứng minh tam giác BKC cân

Không có Điểm thưởng gần đây