YOMEDIA

Nguyễn Tiến Công's Profile

Nguyễn Tiến Công

Nguyễn Tiến Công

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 43
Điểm 221
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (53)

Điểm thưởng gần đây (52)

  • Nguyễn Tiến Công: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 60 Động vật quý hiếm) (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Tiến Công: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Tiến Công: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Tiến Công: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Tiến Công: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 53 Môi trường sống và sự vận động, di chuyển) (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Tiến Công: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 51 Đa dạng của lớp Thú và Các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởng) (+1đ) Cách đây 12 tháng
  • Nguyễn Tiến Công: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Nguyễn Tiến Công: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Nguyễn Tiến Công: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Nguyễn Tiến Công: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 46 Thỏ) (+2đ) Cách đây 12 tháng