YOMEDIA

de e goe's Profile

de e goe

de e goe

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 23
Điểm 123
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (24)

Điểm thưởng gần đây (27)

  • de e goe: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 40 Hạt trần - Cây thông - Sinh học 6) (+3đ) Cách đây 2 năm
  • de e goe: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • de e goe: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • de e goe: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • de e goe: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • de e goe: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • de e goe: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • de e goe: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • de e goe: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • de e goe: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1