Từ

bởi trần hữu nam ngày 04/02/2018

It has a bit of a feminine touch

I understand what humor can do. And I understand what a feminine touch can do

Câu trả lời (1)

  • feminine touch: something created by and suitable to a girl or woman 

    Ex: This room needs a woman's/feminine touch.

    bởi hoàng duy ngày 05/02/2018
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan