's Profile

01/01/1970

Số câu hỏi
Số câu trả lời
Điểm

Bạn bè (2)

Hoạt động gần đây (162)

Điểm thưởng gần đây (302)

  • Ngô Dũng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Ngô Dũng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Ngô Dũng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Ngô Dũng: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
  • Ngô Dũng: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
  • Ngô Dũng: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
  • Ngô Dũng: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
  • Ngô Dũng: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
  • Ngô Dũng: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
  • Ngô Dũng: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng