RANDOM

Bửu Kì Nam's Profile

Bửu Kì Nam

Bửu Kì Nam

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 105
Điểm 492
Kết bạn

Bạn bè (2)

Hoạt động gần đây (140)

 • Bửu Kì Nam đã trả lời trong câu hỏi: So sánh rễ cọc và rễ chùm Cách đây 1 năm

  Rễ cọc : gồm rễ cái và các rễ con 

  Rễ chùm : gồm những rễ con mọc ra từ gốc thân

 • Bửu Kì Nam đã trả lời trong câu hỏi: Nêu 2 loại rễ chính của cây Cách đây 1 năm

  2

 • Bửu Kì Nam đã trả lời trong câu hỏi: So sánh quá trình quang hợp và hô hấp Cách đây 1 năm

  Khác nhau giữa quang hợp và hô hấp:
  - Quang hợp:
  + Vị trí xảy ra: lục lạp
  + Điều kiện: có ánh sáng, hệ sắc tố, enzyme quang hợp

  + Dạng năng lượng: chuyển quang năng thành hóa năng trong hợp chất hữu cơ

  - Hô hấp:
  + Vị trí xảy ra: ti thể 
  + Điều kiện: ko cần ánh sáng, cần enzyme hô hấp 
  + Sản phẩm: ATP, CO2CO2, H2OH2O 
  + Dạng năng lượng: chuyển hóa năng trong các hợp chất hữu cơ thành hóa năng trong các liên kết hóa học của phân tử ATP

  Giống nhau:- đều là các quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng
  - đều có sự tham gia của enzym, các hợp chất cao năng
  - diễn ra trong bào quan chuyên hóa
  - đều có chuỗi truyền electron tạo ra ATP.

 • Bửu Kì Nam đã trả lời trong câu hỏi: Nêu các loại quả chính Cách đây 1 năm

  * Có 2 loại quả chính là quả khô và quả thịt.

  - Quả khô: khi chín thì vỏ khô, cứng và mỏng

  + Quả khô gồm 2 loại: quả khô tự nẻ và quả khô không nẻ.

  _ Quả khô tự nẻ khi chín thì vỏ quả tự nứt ra: giúp phát tán hạt.

  Vd : quả bông, quả đỗ,...

  _ Quả khô không nẻ khi chín vỏ không tự nứt ra.

  Vd : quả thì là, quả chò,...

  - Quả thịt: khi chín mềm, vò dày chứa thịt quả bên trong.

  + Quả thịt gồm 2 loại: quả mọng và quả hạch.

  _ Quả mọng: quả gồm toàn thịt, khi dùng dao cắt ngang quả thì cắt dễ dàng.

  Vd : cà chua, cam,...

  _ Quả hạch: bên trong quả có hạch cứng bao bọc lấy hạt

  Vd : quả đào, mơ,...

  ~ Chúc em học tốt! ~

 • Bửu Kì Nam đã trả lời trong câu hỏi: So sánh đặc điểm giữa quả khô và quả thịt Cách đây 1 năm

  * Có 2 loại quả chính là quả khô và quả thịt.

  - Quả khô: khi chín thì vỏ khô, cứng và mỏng

  + Quả khô gồm 2 loại: quả khô tự nẻ và quả khô không nẻ.

  _ Quả khô tự nẻ khi chín thì vỏ quả tự nứt ra: giúp phát tán hạt.

  Vd : quả bông, quả đỗ,...

  _ Quả khô không nẻ khi chín vỏ không tự nứt ra.

  Vd : quả thì là, quả chò,...

  - Quả thịt: khi chín mềm, vò dày chứa thịt quả bên trong.

  + Quả thịt gồm 2 loại: quả mọng và quả hạch.

  _ Quả mọng: quả gồm toàn thịt, khi dùng dao cắt ngang quả thì cắt dễ dàng.

  Vd : cà chua, cam,...

  _ Quả hạch: bên trong quả có hạch cứng bao bọc lấy hạt

  Vd : quả đào, mơ,...

  ~ Chúc em học tốt! ~

 • Bửu Kì Nam đã trả lời trong câu hỏi: Trình bày sự phát triển của cây dương xỉ Cách đây 1 năm

  Dương xỉ trưởng thành → túi bào tử → bào tử →nguyên tản →dương xỉ non → dương xỉ trưởng thành

  Giống nhau : có thân và lá thật, thân chưa phân cành, có chất diệp lục. 
  Khác nhau : 
        rêu dương xỉ 
        rễ giả rễ thật 
        chưa có mạch dẫn có mạch dẫn 
  => dương xỉ có cấu tạo phức tạp hơn đó

 • Bửu Kì Nam đã trả lời trong câu hỏi: Nêu những cách bảo quản và chế biến các loại quả thịt Cách đây 1 năm

  Có nhiều cách bảo quản và chế biến các loại quả thịt: Rửa sạch cho vào túi nilon để ở nhiệt độ lạnh hoặc phơi khô, đóng hộp, ép lấy nước, chế tinh dầu... 

 • Bửu Kì Nam đã trả lời trong câu hỏi: So sánh đặc điểm cấu tạo của cây rêu với cây có hoa Cách đây 1 năm

  So sánh tảo với rêu: 
  -Giống nhau: +Đều là thực vật bậc thấp. 
  -Khác nhau: *Tảo:+Có thể có dạng đơn bào hoặc đa bào. 
  +Cơ thể chưa phân hoá rễ, thân, lá. 
  *Rêu:+Chỉ có dạng đa bào. 
  +Cơ thể đã phân hoá thành thân, lá. Cấu tạo vẫn đơn giản và có rễ giả. 
  So sánh cây có hoa, rêu có gì khác?: 
  *Cây có hoa:+Có rễ, thân, lá thật sự. 
  +Có hoa. 
  +Cơ quan sinh sản hoa, quả, hạt. 
  +Sống ở nhiều môi trường khác nhau. 
  *Rêu: +Có thân, lá thật sự, nhưng chưa có rễ chính thức. 
  +Chưa có hoa. 
  +Sống ở môi trường ẩm ướt. 
  +Cơ quansinh sản: túi bào tử, có rêu sinh sản là bào tử. 

 • Bửu Kì Nam đã trả lời trong câu hỏi: Nêu vai trò của cây dương xỉ Cách đây 1 năm

  Vai trò:

   - Trồng dương xỉ để cải tạo đất: làm tăng chất mùn, hập thụ kim loại nặng trong đất,... 

  - Một số loài dương xỉ được trồng làm cảnh

   - Lông của cây lông cu lí có màu vàng dùng để cầm máu vết thương, còn thân dùng làm thuốc

   - Cây rau bợ có thể làm thuốc chưa bênh sỏi thận 

  - Ngoài ra: Loài dương xỉ có tên Pteris vittata có thể hút asen có chứa trong nước, làm giảm độ asen gần 100 lần trong 24h

 • Bửu Kì Nam đã trả lời trong câu hỏi: Nêu các loài thực vật sinh sản bằng rễ, củ, thân,... Cách đây 1 năm

  gành sinh sản bằng hạt là: Hạt kín và hạt trần.

  TICK CHO MÌNH NHA< NGƯỜI TRẢ LỜI ĐẦU TIÊN ĐÓ. ^_^

Điểm thưởng gần đây (126)

 • Bửu Kì Nam: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Bửu Kì Nam: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Bửu Kì Nam: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Bửu Kì Nam: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Bửu Kì Nam: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Bửu Kì Nam: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Bửu Kì Nam: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Bửu Kì Nam: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Bửu Kì Nam: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Bửu Kì Nam: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)