YOMEDIA

Văn Đông's Profile

Văn Đông

Văn Đông

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 5
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

 • Văn Đông đã trả lời trong câu hỏi: Tính cường độ điện trường tại điểm M là trung điểm của AB ? Cách đây 5 năm

  Vẽ chiều Cường độ điện trường tại điểm cần xét do 2 hoặc nhiều điện tích điểm gây ra tại điểm đó.
  Tính giá trị độ lớn của từng vector, tính tổng các vector theo quy tắc công 2 hoặc nhiều vector. 
  Chúc các bạn sau vui vẻ. 
  Đề nghị bạn trước xem lại câu trả lời

   

Không có Điểm thưởng gần đây

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF