YOMEDIA
ZUNIA12

Tính cường độ điện trường tại điểm M là trung điểm của AB ?

Giúp em vs nhé

Hai điện tích điểm \({q_{1}} = {\rm{ }}{4.10^{ - 8}}C\) và  \({q_{2}} =  - {\rm{ }}{4.10^{ - 8}}C\) nằm cố định tại hai điểm AB cách nhau 20 cm trong chân không. Tính cường độ điện trường tại điểm M là trung điểm của AB.

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (2)

 • Cường độ điện trường tại M:

  Vectơ cường độ điện trường \(\overrightarrow {{E_{1M}}} ,\overrightarrow {{E_{2M}}} \) do điện tích q; q2 gây ra tại M có:     

  • Điểm đặt: Tại M.

  • Độ lớn : 

  \({E_{1M}} = {E_{2M}} = k\frac{{\left| {\begin{array}{*{20}{c}} q \end{array}} \right|}}{{\varepsilon {r^2}}} = {9.10^9}\frac{{\left| {\begin{array}{*{20}{c}} {{{4.10}^{ - 8}}} \end{array}} \right|}}{{0,{1^2}}} = {36.10^3}(V/m)\)

  • TH1: Vectơ cường độ điện trường tổng hợp: \(\vec E = \overrightarrow {{E_{1M}}}  + \overrightarrow {{E_{2M}}} \)

  Vì  \(\overrightarrow {{E_{1M}}} \) cùng phương, cùng chiều với  \(\overrightarrow {{E_{2M}}} \) nên ta có  \(E = {E_{1M}} + {E_{2M}} = {72.10^3}(V/m)\)

  • TH2: Vectơ cường độ điện trường tổng hợp:  \(\vec E = \overrightarrow {{E_{1M}}}  + \overrightarrow {{E_{2M}}} \)

  Vì  \(\overrightarrow {{E_{1M}}} \) cùng phương, ngược chiều với  \(\overrightarrow {{E_{2M}}} \) nên ta có  \(E = \left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  {{E_{1N}} - {E_{2N}}}
  \end{array}} \right| = 32000(V/m)\)

    bởi Tram Anh 12/09/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Vẽ chiều Cường độ điện trường tại điểm cần xét do 2 hoặc nhiều điện tích điểm gây ra tại điểm đó.
  Tính giá trị độ lớn của từng vector, tính tổng các vector theo quy tắc công 2 hoặc nhiều vector. 
  Chúc các bạn sau vui vẻ. 
  Đề nghị bạn trước xem lại câu trả lời

   

    bởi Văn Đông 06/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON