AMBIENT

Phạm Nguyễn Hoàng Tuấn's Profile

Phạm Nguyễn Hoàng Tuấn

Phạm Nguyễn Hoàng Tuấn

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 46
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (6)

 • Phạm Nguyễn Hoàng Tuấn đã đặt câu hỏi: Đồng Dư-Toán chuyên Cách đây 12 tháng

  Cho p là số nguyên tố.Tìm số dư của(p-1)! khi chia cho p(p-1)

  cryingMong các thánh giải giúp

 • Phạm Nguyễn Hoàng Tuấn đã đặt câu hỏi: Đồng Dư-Toán chuyên Cách đây 12 tháng

  Cho p là số nguyên tố.Tìm số dư của(p-1)! khi chia cho p(p-1)

  cryingMong các thánh giải giúp

 • Phạm Nguyễn Hoàng Tuấn đã đặt câu hỏi: Tìm Chữ Số Tận Cùng - Đồng Dư - Toán chuyên Cách đây 12 tháng

  Tìm hai chữa số tận cùng của 32011^2017

   

 • Phạm Nguyễn Hoàng Tuấn đã đặt câu hỏi: Tìm Chữ Số Tận Cùng - Đồng Dư - Toán chuyên Cách đây 12 tháng

  Tìm hai chữa số tận cùng của 32011^2017

   

 • Phạm Nguyễn Hoàng Tuấn đã đặt câu hỏi: Đồng Dư-Toán chuyên Cách đây 12 tháng

  Chứng minh rằng:

  a) Nếu(a,35)=1 thì a12 -1 chia hết cho 35

  b) Nếu(a,42)=1 thì a6-1 chia hết 168

   

 • Phạm Nguyễn Hoàng Tuấn đã đặt câu hỏi: Đồng Dư-Toán chuyên Cách đây 12 tháng

  Chứng minh rằng:

  a) Nếu(a,35)=1 thì a12 -1 chia hết cho 35

  b) Nếu(a,42)=1 thì a6-1 chia hết 168

   

Điểm thưởng gần đây (17)

 • Phạm Nguyễn Hoàng Tuấn: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 4 Nguồn gốc vận động & phát triển của sự vật và hiện tượng) (+2đ) Cách đây 10 tháng
 • Phạm Nguyễn Hoàng Tuấn: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 7 Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức) (+3đ) Cách đây 10 tháng
 • Phạm Nguyễn Hoàng Tuấn: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 28 Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi) (+3đ) Cách đây 10 tháng
 • Phạm Nguyễn Hoàng Tuấn: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 33 Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi) (+1đ) Cách đây 10 tháng
 • Phạm Nguyễn Hoàng Tuấn: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề thi giữa HK1 môn Sinh 10 - THPT chuyên Lương Thế Vinh năm học 2019) (+9đ) Cách đây 12 tháng
 • Phạm Nguyễn Hoàng Tuấn: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (40 câu hỏi trắc nghiệm Chuyên đề Thành phần tế bào môn Sinh học 10) (+3đ) Cách đây 12 tháng
 • Phạm Nguyễn Hoàng Tuấn: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 4 Cacbohiđrat và lipit) (+1đ) Cách đây 12 tháng
 • Phạm Nguyễn Hoàng Tuấn: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 2 Các giới sinh vật) (+3đ) Cách đây 12 tháng
 • Phạm Nguyễn Hoàng Tuấn: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 1 Các cấp tổ chức của thế giới sống) (+3đ) Cách đây 12 tháng
 • Phạm Nguyễn Hoàng Tuấn: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 3 Các nguyên tố hóa học và nước) (+3đ) Cách đây 12 tháng