YOMEDIA

Tran Thuong's Profile

Tran Thuong

Tran Thuong

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 3
Điểm 17
Kết bạn

Bạn bè (3)

Hoạt động gần đây (9)

 • Tran Thuong đã kết bạn Lưu Bảo Trân Cách đây 2 năm
 • Tran Thuong đã kết bạn Tuyết Ngân Cách đây 2 năm
 • Tran Thuong đã kết bạn ミ★Không Bạch ★彡 Cách đây 2 năm
 • Tran Thuong đã đặt câu hỏi: Toán hình 6 Cách đây 2 năm

  Cho góc A = 40 độ biết 2 lần góc M phụ với góc A và góc M bù với góc N . Tính số đo góc N

 • Tran Thuong đã đặt câu hỏi: Toán hình 6 Cách đây 2 năm

  Cho góc A = 40 độ biết 2 lần góc M phụ với góc A và góc M bù với góc N . Tính số đo góc N

 • Tran Thuong đã trả lời trong câu hỏi: Viết về thành phố Sydney bằng tiếng anh.(từ 12-20 câu) Cách đây 2 năm

  Sydney is Australia's largest, most famous and oldest city. Sydney is also the capital of New South Wales. Sydney's population is currently more than 6,000,000 people (2016). Located on Australia's east coast, the city was established in 1788 in Sydney Cove by Arthur Phillip who led the First Fleet from England. Built around the harbor of Jackson with its famous scenery, the city of Sydney is known as the "Harbor City". It is the largest financial center in Australia and is also an international tourist destination, famous for its many beautiful beaches and double architecture: the Sydney Opera House and the Harbor Bridge.

 • Tran Thuong đã trả lời trong câu hỏi: giải bài toán đi Cách đây 2 năm

  Diện tích hình chữ nhật là :

       18 x 15 = 270 ( m2 )

  Diện tích phần làm nhà là :

       270 : 100 x 20 = 54 ( m2 )

    smiley

 • Tran Thuong đã trả lời trong câu hỏi: test cau hoi toan lop 3 Cách đây 2 năm

  999

 • Tran Thuong đã đặt câu hỏi: văn miêu tả Cách đây 2 năm

  Em hãy tả con sông Hồng

Điểm thưởng gần đây (5)

 • Tran Thuong: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Tran Thuong: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Tran Thuong: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Tran Thuong: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Tran Thuong: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm