Khanh Đỗ's Profile

Khanh Đỗ

Khanh Đỗ

06/12/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 2
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (6)

 • Khanh Đỗ đã tải tư liệu Đề cương ôn thi học kì 2 môn GDCD lớp 7 năm 2017 Cách đây 2 tuần
 • Khanh Đỗ đã đặt câu hỏi: câu hỏi ko trả lời đc Cách đây 4 tháng

  Con gà có trước hay quả trứng có trước???enlightenedlaugh

 • Khanh Đỗ đã kết bạn Thiên Mai Cách đây 4 tháng
 • Khanh Đỗ đã đặt câu hỏi: Thì quá khứ đơn - Giúp e với ạ Cách đây 4 tháng

  Use the Past form of the verbs:

  1. Yesterday, I (go)______ to the restaurant with a client.
  2. We (drive) ______ around the parking lot for 20 mins to find a parking space.
  3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.
  4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations.
  5. I (say), "No, my secretary forgets to make them."
  6. The waitress (tell)______ us to come back in two hours.
  7. My client and I slowly (walk) ______ back to the car.
  8. Then we (see) ______ a small grocery store.
  9. We (stop) in the grocery store and (buy) ______ some sandwiches.
  10. That (be) ______ better than waiting for two hours.