Thiên Mai's Profile

Thiên Mai

Thiên Mai

18/12/1998

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Số câu hỏi 6
Số câu trả lời 19
Điểm 8
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (14)

 • Thiên Mai đã trả lời trong câu hỏi: thanh thuc cac ban ai tra loi duoc cau hoi nay .khong co dap an trong 247 dau Cách đây 3 tháng

  Đã vào đây hỏi người ta rồi còn dùng cái từ thách thức. Lịch sự tí đi bạn ơi! Vào đây học hỏi chung lẫn nhau thôi mà. cheeky

 • Thiên Mai đã đặt câu hỏi: Thì quá khứ đơn - Giúp e với ạ Cách đây 5 tháng

  Use the Past form of the verbs:

  1. Yesterday, I (go)______ to the restaurant with a client.
  2. We (drive) ______ around the parking lot for 20 mins to find a parking space.
  3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.
  4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations.
  5. I (say), "No, my secretary forgets to make them."
  6. The waitress (tell)______ us to come back in two hours.
  7. My client and I slowly (walk) ______ back to the car.
  8. Then we (see) ______ a small grocery store.
  9. We (stop) in the grocery store and (buy) ______ some sandwiches.
  10. That (be) ______ better than waiting for two hours. 

 • Thiên Mai đã trả lời trong câu hỏi: Xin sử dùm Cách đây 5 tháng

  bạn bị sai gì và sửa chỗ nào vậy

 • Thiên Mai đã trả lời trong câu hỏi: giải thích dùm em sao lại là đáp án C với ạ Cách đây 6 tháng

  something that you say when you are very busy or when lots of things are happening around you.

 • Thiên Mai đã đặt câu hỏi: Ai làm ơn dịch hộ em đoạn này với ạ? Cách đây 6 tháng

  I'm writing this because I wanted to address the rumors that have been circulating about the future of our division. As you know, last month we were informed by company management that the structure of the company website ? the primary task of our Electronic Resources division ? would be reviewed. Many of you also know the reason for this review: some top executives were complaining about what they perceived as a lack of efficiency in keeping the website current. As a result, there are rumors going around that the website may be outsourced to an external company, and all the employees of this division could be laid off.