Hỏi đáp Vật Lý

Hỏi đáp Vật Lý

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Midoriya Izuku

  Tại sao khi nói chuyện với nhau ở gần mặt ao, hồ ( trên bờ ao, hồ) , tiếng nói nghe rất rõ ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

  Vật nào dưới đây phản xạ âm tốt?

     A. miếng xốp

     B. tấm gỗ

     C. mặt gương

     D. đệm cao su

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

  A. Khi âm phát ra đến tai sau âm phản xạ.

     B. Khi âm phát ra đến tai gần như cùng một lúc với âm phản xạ.

     C. Khi âm phát ra đến tai trước âm phản xạ.

     D. Cả 3 trường hợp trên đều nghe thấy tiếng vang.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

  Muốn cho kèn lá chuối phát ra tiếng to, em phải thổi mạnh. Em hãy giải thích tại sao phải làm như vậy ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Hải đang chơi ghita.

      a. Bạn ấy đã thay đổi độ to của nốt nhạc bằng cách nào ?

      b. Dao động và biên độ dao động của sợi dây đàn khác nhau như thế nào khi bạn ấy gảy mạnh và gảy nhẹ ?

      c. Dao động của các sợi dây đàn ghi-ta khác nhau như thế nào khi bạn ấy chơi nốt cao và nốt thấp ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

   Điền vào chỗ trống:

     Đơn vị đo độ to của âm là ...

     Dao động càng mạnh thì âm phát ra ...

     Dao động càng yếu thì âm phát ra ...

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Vật phát ra âm to hơn khi nào?

     A. Khi vật dao động nhanh hơn.

     B. Khi vật dao động mạnh hơn.

     C. Khi tần số dao động lớn hơn.

     D. Cả 3 trường hợp trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Bằng quan sát và lắng nghe âm phát ra từ chiếc đàn ghita khi ta gảy một dây đàn, rồi cũng gảy dây đàn đó nhưng bấm lần lượt ở các phím khác nhau, hãy đưa ra nhận xét về tần số dao động của dây đàn khi thay đổi vị trí bấm trên phím đàn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Tại sao khi biểu diễn đàn bầu, người nghệ sĩ thường dùng tay uốn cần đàn?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Bằng cách quan sát và lắng nghe dây đàn dao động khi ta lên dây đàn, ta có thể có kết luận nào sau đây?

     Khi gảy đàn, nếu:

     A. Dây đàn càng căng, thì dây đàn dao động càng nhanh, âm phát ra có tần số càng lớn.

     B. Dây đàn càng căng, thì dây đàn dao động càng chậm, âm phát ra có tần số càng nhỏ.

     C. Dây đàn càng căng, thì dây đàn dao động càng mạnh, âm phát ra nghe càng to.

     D. Dây đàn càng căng, thì dây đàn dao động càng yếu, âm phát ra nghe càng nho.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Khi nào ta nói, âm phát ra trầm ?

     A. Khi âm phát ra với tần số cao

     B. Khi âm phát ra với tần số thấp

     C. Khi âm nghe to

     D. Khi âm nghe nhỏ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Vật nào sau đây dao động với tần số lớn nhất ?

     A. trong một giây, dây đàn thực hiện được 200 dao động.

     B. trong một phút, con lắc thực hiện được 3000 dao động.

     C. trong 5 giây, mặt trống thực hiện được 500 dao động.

     D. trong 20 giây, dây chun thực hiện được 1200 dao động.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy