Hỏi đáp Vật Lý Lớp 12

Hỏi đáp Vật Lý

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Uyên Mỹ
  Mình ko biết cách phân tích thời gian nén, thời gian dãn trên sơ đồ. Xin thầy chỉ chi tiết dùm với ạ!

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • kieu karry

  Thí nghiệm giao thoa I–âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,75 μm, khoảng cách giữa hai khe a = 1 mm, khoảng cách hai khe đến màn D = 2 m. Tại thời điểm t = 0, truyền cho màn một vận tốc ban đầu hướng về phía hai khe để màn dao động điều hòa với chu kì 3 s với biên độ 40 cm. Thời gian từ lúc màn dao động đến khi điểm M trên màn cách vân trung tâm b = 19,8 mm cho vân sáng lần thứ 2 là 

  • A.1,75 s.                     
  • B.0,31 s.       
  • C.1,06 s.                     
  • D.1,50 s.

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lương Đức

  Cho 1eV=1,6.10-19 J, h= 6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s. Khi e trong nguyên tử hidro chuyển từ quĩ đạo dừng có năng lượng Em= - 0,85eV sang quĩ đạo dừng có năng lượng En= -13,60 eV thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng ?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lương Đức

  Cho 1eV=1,6.10-19 J, h= 6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s. Khi e trong nguyên tử hidro chuyển từ quĩ đạo dừng có năng lượng Em= - 0,85eV sang quĩ đạo dừng có năng lượng En= -13,60 eV thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Thị Hiền

  nguồn âm s phát ra một âm có công suất p không đổi truyền đẵng về mọi phương tại điểm A cách S một đoạn RA = 1m mức cường độ âm là 70DB giả sử môi trường không hấp thụ âm mứ cường độ âm tại điểm B cách nguồn một đoạn 10m là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyên Dương

  Hãy chọn câu sai ?

  A. Điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra từ trường xoáy

  B. Điện trường xoáy là 1 trường lực thế

  C. Từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra điện trường xoáy

  D. Từ trường xoáy là 1 trường lực xoáy

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lại Phúc

  Chất phóng xạ pôlôni  phát ra tia  và biến đổi thành chì  Gọi chu kì bán rã của pôlôni là T. Ban đầu (t=0) có một mẫu  nguyên chất. Trong khoảng thời gian từ t=0 đến t=2T, có 63 mg  trong mẫu bị phân rã. Lấy khối lượng nguyên tử tính theo đơn vị u bằng số khối của hạt nhân của nguyên tử đó. Trong khoảng thời gian từ t = 2T đến t = 3T, lượng  được tạo thành trong mẫu có khối lượng là

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Viên Quản Trị

  Câu hỏi:2411​Na là chất phóng xạ ß- với chu kì bán rã 15 giờ. Ban đầu có một lượng 2411​Na thì sau một khoảng thời gian bao nhiêu lượng chất phóng xạ trên bị phân rã 75%?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đỗ Thanh Huyền

  Một nguồn điện xoay chiều được nối với một điện trở thuần. Khi giá trị cực đại của hiệu điện thế là Uo và tần số là f thì công suất tỏa nhiệt trên điện trỏ là P. Tăng tần số của nguồn điện lên 2f, giá trj cực đai vẫn giữ là Uo. Công suất tỏa nhiệt trên R là? 

  A. P

  B. P căn 2 

  C. 2P

  D. 4p

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Minh Quang

  Khối ℓượng của hạt nhân Heℓi (He ℓà mHe = 4,00150u. Biết mp = 1,00728u; mn = 1,00866u. 1u = 931,5 MeV/c2. Tính năng ℓượng ℓiên kết riêng của mỗi hạt nhân Heℓi

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quốc Triệu

  một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác ABC có góc chiết quang A= 30. Chiếu 1 tia sáng đơn sắc tới lăng kính theo phương vuông góc vs AB. Tia sang đi ra ngoài lăng kính nằm sat AC. Chiết suất lăng kính là

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Thach

  Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, các khe sáng đc chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Khoản cách giữa 2 khe la 2mm, khoảng cách từ khe đến màn là 1m.Khoản cách giữa 5 vân tối liên tiếp đo được là 2.4mm.Toạ độ của vân sáng bậc 3 là. Cách giải

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy