YOMEDIA

Xác định thể tích của lỗ hổng bên trong miếng thép ?

bởi Long lanh 19/02/2019

Một miếng thép có một lỗ hổng bên trong. Dùng lực kế đo trọng lường của miếng thép trong không khí thấy lực kế chỉ 370N; trong nước lực kế chỉ 320N; . Xác định thể tích của lỗ hổng ? biết \(d_{\text{nước}}=10000N\text{/}m^3;d_{\text{thép}}=78000N\text{/}m^3\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Giải:

  Lực đẩy Acsimet tác dụng lên miếng thép là:

  \(F_A=P-F=370-320=50\left(N\right)\)

  Thể tích của miếng thép (kể cả phần rỗng) là:

  \(F_A=d_{nước}.V\Rightarrow V=\dfrac{F_A}{d_{nước}}=\dfrac{50}{10000}=0,005\left(m^3\right)\)

  Thể tích phần thép là:

  \(d_{thép}=\dfrac{P}{V_{thép}}\Rightarrow V_{thép}=\dfrac{P}{d_{thép}}=\dfrac{370}{78000}\approx0,00474\left(m^3\right)\)

  Thể tích phần rỗng là:

  \(V_{rỗng}=V-V_{thép}=0,005-0,00474=0,00026\left(m^3\right)=260\left(cm^3\right)\)

  Vậy thể tích của phần rỗng khoảng: 260cm3

  bởi Nguyễn Nhân 19/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA