YOMEDIA

Tính R1 và R2 có dòng điện qua chúng là I1 và I2, trong đó I2=24 -I1 ?

1/ Cho hai điện trở R1 và R2 trong đó R1=5R2.Đặt vào giữa hai đầu hai đầu mỗi điện trở này một hiệu điện thế là U thì dòng điện qua chúng là I1 và I2,trong đó I2=24 -I1.Tính R1 và R2

Tóm tắt giúp mình nhé !!!

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (5)

 
 
 
 • Tóm tắt :

  \(R_1=5R_2\)

  \(I_2=24-I_1\)

  \(R_1//R_2\)

  \(R_1=?R_2=?\)

  GIẢI :

  Ta có : R1//R2 nên :

  \(U=U_1=U_2\)

  Cường độ dòng điện qua điện trở R1 là :

  \(I_1=\dfrac{U}{R_1}\)

  Cường độ dòng điện qua điện trở R2 là :

  \(I_2=\dfrac{U}{R_2}\)

  \(\Rightarrow\dfrac{R_1}{R_2}=\dfrac{I_2}{I_1}\)

  Mà : \(R_1=5R_2=>\dfrac{R_1}{R_2}=5\)

  \(=>\dfrac{R_1}{R_2}=\dfrac{I_2}{I_1}=5\)

  \(=>I_2=5I_1\) (1)

  Và : \(I_2=24-I_1\) (2)

  Ta thay 5I1 ở (1) vào I2 ở (2) ta có :

  \(5I_1=24-I_1\)

  \(\Rightarrow I_1=\dfrac{24}{6}=4\left(A\right)\)

  \(I_2=24-I_1=24-4=20\left(A\right)\)

  Điện trở R1 là :

  \(I_1=\dfrac{U}{R_1}=>R_1=\dfrac{U}{I_1}=\dfrac{U}{4}\left(\Omega\right)\)

  Điện trở R2 là :

  \(I_2=\dfrac{U}{R_2}=>R_2=\dfrac{U}{I_2}=\dfrac{U}{20}\left(\Omega\right)\)

  Thay giá trị HĐT U vào biểu thức rồi sẽ ra giá trị R1 và R2 nhé.

    bởi Trần Lan Ngọc 27/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bài 1 :

  Tự ghi tóm tắt nhé !

  Sơ đồ mạch điện 1 :

  Điện năng - Công của dòng điện

  a) Điện trở tương đương của đoạn mạch là :

  \(Rt\text{đ}=R1+R2=30+20=50\left(\Omega\right)\)

  Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là :

  \(I=\dfrac{U}{Rt\text{đ}}=\dfrac{12}{50}=0,24\left(A\right)\)

  b) HĐT giữa hai đầu mỗi điện trở là :

  Ta có : I = I1 = I2 = 0,24 (A) ; U = U1 + U2 ( vì R1ntR2)

  => \(U1=R1.I1=30.0,24=7,2\left(V\right)\)

  \(U2=U-U1=12-7,2=4,8\left(V\right)\)

  Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là :

  P = \(U.I=12.0,24=2,88\left(\text{W}\right)\)

  c) Sơ đồ mạch điện 2 :

  Điện năng - Công của dòng điện

  Đèn không sáng bình thường vì \(U\left(th\text{ực}-t\text{ế}\right)< U\left(\text{đ}m\right)\)

    bởi Nguyễn Hoài Nam 27/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu 1: Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào các yếu tố : Chiều dài dây dẫn , tiết diện của dây dẫn và chất liệu làm dây dẫn ( Điện trở suất)

  \(R=p\dfrac{l}{ S}\); Trong đó :R là điện trở của dây dẫn (\(\Omega\))

  l là chiều dài dây dẫn ( m)

  S là tiết diện dây dẫn (m2)

  p là điện trở suất ( Vật liệu làm dây dẫn ) (\(\Omega m\))

  Câu 2 : Rtđ=R1+R2+R3=15\(\Omega\)( R1ntR2ntR3)

  =>\(I=\dfrac{U}{Rtđ}=\dfrac{30}{15}=2A\)

  Vì R1ntR2ntR3=>I1=I2=I3=I=2A

  U1=I1.R1=2.3=6V

  =>U2=I2.R2=2.5=10V

  =>U3=I3.R3=2.7=14V

  Câu 3) Ta có mạch R1nt(R2//R3)

  => Rtđ=R1+\(\dfrac{R2.R3}{R2+R3}=3+\dfrac{\dfrac{R1}{2}.\dfrac{R1}{3}}{\dfrac{R1}{2}+\dfrac{R1}{3}}=3,6\Omega\)

  b) \(I=\dfrac{U}{Rtđ}=\dfrac{6}{3,6}=\dfrac{5}{3}A\)

  =>I1=I23=I=\(\dfrac{5}{3}A\)

  VÌ R2//3=>U2=U3=U23=I23.R23=\(\dfrac{5}{3}.0,6=1V=>I2=\dfrac{U2}{R2}=\dfrac{1}{1,5}=\dfrac{2}{3}A;I3=\dfrac{U3}{R3}=\dfrac{1}{1}=1A\)

  Câu 4 ) Đèn sáng bình thường vì Ud=Udm ( 220V=220V)

  Công suất tiêu thụ của bóng đèn là 75W

  b) \(Rd=\dfrac{U^2}{p}=\dfrac{220^2}{75}\sim645,33\Omega\)

    bởi Pham Thanh Binh 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Mọi người lên trang ComplexCKTM.com mở cuộc thi đi, mở cả các kiểu fashion contest rồi richbitch contest các kiểu vui lắm, không giới hạn kiểu luôn follow acc mình : @Yuumii_Design

    bởi nguyễn trà mi 02/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • thiếu cách mắc bn ơi

    bởi Tước Dương 04/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)