Tính hiệu điện thế U đã sử dụng khi tăng HĐT thêm 15V nữa để CĐDĐ tăng 2 lần

bởi Đào Thị Nhàn 06/09/2018

Đặt vào hai đầu điện trở R một hiệu điện thế U thì cường độ dòng điện qua điện trở là I Khi tăng hiệu điện thế thêm 15V nữa thì cường độ dòng điện tăng 2 lần tính hiệu điện thế U đã sử dụng ban đầu

Câu trả lời (1)

 • Cường độ dòng điện: \(I=\dfrac{U}{R}\)

  Khi tăng U thêm 15V ta có: \(I'=\dfrac{U+15}{R}\)

  Ta có: \(I'=2I\Rightarrow \dfrac{U+15}{R}=2.\dfrac{U}{R}\)

  \(\Rightarrow U+15 = 2U\Rightarrow U = 15V\)

  bởi Phạm Kim Anhh 06/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan