Nếu đặt vật tại M trong khoảng AB, biết AB=3AM thì ảnh bằng bao nhiêu lần vật?

bởi Trần Hậu 10/02/2019

A,B là 2 điểm nằm trên trục chính của 1 thấu kính hội tụ ở ngoài khoảng OF. Lần lượt đăt tại A và B 1 vật phẳng nhỏ cũng vuông góc với truh chính. Ta nhận thấy:

-Khi vật ở A, ảnh bằng 3 lần vật

-Khi vật ở B, ảnh bằng 4 lần vật

a) Hai điểm A và B điểm nào gần thấu kính hơn vì sao ?

b) nếu đặt vật tại M trong khoảng AB, biết AB=3AM thì ảnh bằng bao nhiêu lần vật? Vẽ ảnh

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan