Tính áp suất tại đáy bình chứa nước cao 1,2 m?

bởi Bo Bo 22/09/2018

Một bình chứa nước cao 1,2 m. Hãy tính:

a/ Áp suất tại đáy bình?

b/ Áp suất tại điểm cách đáy 0,4 m?

c/ Nếu áp suất ở đáy bể là 15000 N/m3 thì cột nước cao bao nhiêu? Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3.

Câu trả lời (1)

 • Tóm tắt :

  \(h_1=1,2m\)

  a) \(p_1=...?\)

  \(h_x=0,4m\)

  b) \(p_2=...?\)

  c) \(p_3=15000N\)/m3

  \(d_n=10000N\)/m3

  \(h_3=...?\)

  GIẢI :

  Ta có : \(d_n=10000N\)/m3

  a)Áp suất nước tại đáy bình là :

  \(p_1=d.h_1=10000.1,2=12000\left(Pa\right)\)

  b) Độ sâu của điểm cách mặt nước :

  \(h_2=h_1-h_x=0,8\left(m\right)\)

  Áp suất tại điểm đó là:

  \(p_2=d.h_2=10000.0,8=8000\left(Pa\right)\)

  c) Độ cao của cột nước :

  \(h_3=\dfrac{p_3}{d}=\dfrac{15000}{10000}=1,5\left(m\right)\)

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan