AMBIENT

Trên vỏ của một acquy có ghi 12V có ý nghĩa gì nếu acquy còn mới?

bởi Midoriya Izuku 18/12/2018

Trên vỏ của một acquy có ghi 12V. Số vôn này có ý nghĩa gì nếu acquy còn mới?

ADSENSE

Câu trả lời (3)

  •  Số vôn này có ý nghĩa là giá trị hiệu điện thế giữa 2 cực của acquy khi chưa mắc vào mạch là 12V.

    Like (2) Báo cáo sai phạm
  • Có ý nghĩa: Giá trị hiệu điện thế giữa 2 cực acquy khi chưa mắc vào mạch là 12V.

    Chúc các bạn học tốt!

    bởi Trương Huy Hoàng 20/12/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>