Tính U13 biết các hiệu điện thế U12 = 2,4V , U23 = 2,5V ?

bởi Midoriya Izuku 03/03/2019

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.4

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

   a. Biết các hiệu điện thế U12 = 2,4V , U23 = 2,5V. Hãy tính U13.

   b. Biết U13 = 11,2V , U12 = 5,8V .Hãy tính U23.

   c. Biết U23 = 11,5V , U13 = 23,2V. Hãy tính U12.

Câu trả lời (1)

 • a. Vì đây là đoạn mạch nối tiếp nên ta có: U13 = U12 + U23= 2,4 + 2,5 = 4,9V

  b. Đoạn mạch trên là đoạn mạch nối tiếp nên ta có:

  Hiệu điện thế U13 = U12 + U23 ⇔ U23 = U13 - U12 = 11,2 - 5,8 = 5,4V

  c. Đoạn mạch trên là đoạn mạch nối tiếp nên ta có:

  Hiệu điện thế U13 = U12 + U23 ⇔ U12 = U13 - U23 = 23,2 - 11,5 = 11,7V

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan