ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính thời gian từ khi vật phát ra âm đến khi vật thu được âm phản xạ từ bức tường dội lại ?

Bài tập: Một vật ở cách một bức tường phẳng, nhẵn là 350m. Vật phát ra một âm thanh trong khoảng thời gian rất ngắn.

a, tính thời gian từ khi vật phát ra âm đến khi vật thu được âm phản xạ từ bức tường dội lại.

b, cùng lúc phát ra âm, vật chuyển động đều về phía bức tường và vuông góc với bức tường với vận tốc là 10m/s. Xác định khoảng cách của vật với bức tường khi nó gặp âm phản xạ từ bức tường dội lại

Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi t là thời gian từ khi vật xuất phát ra âm đến bức tường gặp lại là; S1 là từ điễm phát ra âm đến khi gặp lại; S là khoảng cách từ vật đến bức tường.V1 là vân tốc âm thanh; V2 là vận tốc động tử.

  a) Thời gian từ khi vậy phát ra âm đến khi vật thu âm phản xạ là:

  t=S/v=350:340\(\approx\) 1s

  b)Ta có \(t=\dfrac{S+S-S1}{V1}\left(1\right)\)

  \(t=\dfrac{S1}{V2}\)(2) (mk giải thích là vì trong 1 khoảng thời gian nhé)

  Từ (1);(2) Suy ra

  \(\dfrac{S+S-S1}{340}=\dfrac{S1}{10}\)

  \(\Leftrightarrow10\left(2S-S1\right)=340S1\)

  \(\Leftrightarrow2S-S1=34S1\)

  \(\Leftrightarrow700-S1=34S1\)

  \(\Leftrightarrow S1=20\)

  =>S2=S-S1=350-20=330 (m)

  Vậy ..........

  Chúc bn hc tốt

    bởi Nguyễn Mạnh 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1