Tìm vôn kế phù hợp nhất đi đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện tương ứng ?

bởi Midoriya Izuku 03/03/2019

Hãy kẻ đoạn thẳng nối một điểm ở cột bên trái với một điểm ở cột bên phải trong khung dưới đây để cho biết vôn kế được lụa chọn là phù hợp nhất đi đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện tương ứng.

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

 

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Midoriya Izuku

  Câu phát biểu nào dưới đây về nguồn điện là không đúng?

     A. Nguồn điện là nguồn tạo ra các điện tích.

     B. Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế.

     C. Nguồn điện tạo ra sự nhiễm điện khác nhau ở hai cực của nó.

     D. Nguồn điện tạo ra và duy trì dòng điện chạy trong mạch điện kín.

 • Midoriya Izuku

  Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

     a. 500kV = ... V     b. 220V = ... kV

     c. 0,5V = ... mV     d. 6kV = ... V

 • Midoriya Izuku

  Trên vỏ của một acquy có ghi 12V. Số vôn này có ý nghĩa gì nếu acquy còn mới?

 • Midoriya Izuku

  Trong hình 25.2 dưới đây, vôn kế trong sơ đồ nào đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch hở?

   

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

   
 • Midoriya Izuku

  Dưới đây là một số thao tác, đúng hoặc sai khi sử dụng vôn kế:

     1. Điều chỉnh kim chỉ thị về vạch số 0;

     2. Chọn thang đo có giới hạn đo nhỏ nhất;

     3. Mắc hai chốt của dụng cụ đo vào hai vị trí cần đo hiệu điện thế, trong đó chốt dương của dụng cụ được mắc về phía cực dương, còn chốt âm được mắc về phía cực âm của nguồn điện;

     4. Đọc số chỉ trên dụng cụ đo theo đúng quy tắc;

     5. Chọn thang đo phù hợp, nghĩa là thang đo cần có giới hạn đo lớn gấp khoảng 1,5 đến 2 lần giá trị ước lượng cần đo;

     6. Mắc hai chốt của dụng cụ đo vào hai vị trí cần đo hiệu điện thế, trong đó chốt âm của dụng cụ được mắc về phía cực dương của nguồn điện, còn chốt dương được mắc về phía cực âm của nguồn điện;

     7. Ghi lại giá trị vừa đo được;

     Khi sử dụng vôn kế để tiến hành đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện chưa được mắc vào mạch, thì cần thực hiện những thao tác nào đã nêu ở trên và theo trình tự nào dưới đây?

     A. 1 → 2 →3 →4 →7     B. 5 →1 →3 →4 →7

     C. 5 →6 →1 →4 →7     D. 1 →5 →3 →4 →7

 • Midoriya Izuku

  Số vôn ghi trên nguồn điện có ý nghĩa nào dưới đây?

     A. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi đang được mắc trong mạch điện kín.

     B. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ đang được mắc trong mạch điện kín với nguồn điện đó.

     C. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi đang được mắc trong mạch điện để hở.

     D. Là giá trị hiệu điện thế định mức mà nguồn điện đó có thể cung cấp cho các dụng cụ điện.

 • Midoriya Izuku

  Trong trường hợp nào dưới đây có một hiệu điện thế khác 0?

     A. Giữa hai cực Bắc, Nam của một thanh nam châm.

     B. Giữa hai đầu một cuộn dây dẫn để riêng trên bàn.

     C. Giữa hai cực của một pin còn mới.

     D. Giữa hai đầu bóng đèn pin chưa mắc vào mạch.

 • Midoriya Izuku

  Dùng vôn kế có độ chia nhỏ nhất là 0,2V để đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện chưa mắc vào mạch. Cách viết kết quả đo nào dưới đây là đúng.

     A. 314mV     B. 1,53V

     C. 3,16V     D. 5,8V

 • Midoriya Izuku

   Dưới đây là một số thao tác, đúng hoặc sai khi sử dụng vôn kế:

     1. Điều chỉnh kim chỉ thị về vạch số 0;

     2. Chọn thang đo có giới hạn đo nhỏ nhất;

     3. Mắc hai chốt của dụng cụ đo vào hai vị trí cần đo hiệu điện thế, trong đó chốt dương của dụng cụ được mắc về phía cực dương, còn chốt âm được mắc về phía cực âm của nguồn điện;

     4. Đọc số chỉ trên dụng cụ đo theo đúng quy tắc;

     5. Chọn thang đo phù hợp, nghĩa là thang đo cần có giới hạn đo lớn gấp khoảng 1,5 đến 2 lần giá trị ước lượng cần đo;

     6. Mắc hai chốt của dụng cụ đo vào hai vị trí cần đo hiệu điện thế, trong đó chốt âm của dụng cụ được mắc về phía cực dương của nguồn điện, còn chốt dương được mắc về phía cực âm của nguồn điện;

     7. Ghi lại giá trị vừa đo được;

     Khi sử dụng vôn kế để tiến hành đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện chưa được mắc vào mạch, thì cần thực hiện những thao tác nào đã nêu ở trên và theo trình tự nào dưới đây?

     A. 1 → 2 →3 →4 →7     B. 5 →1 →3 →4 →7

     C. 5 →6 →1 →4 →7     D. 1 →5 →3 →4 →7

 • Midoriya Izuku

  Trong hình 25.2 dưới đây, vôn kế trong sơ đồ nào đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch hở?

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7