AMBIENT

Khi công tắc K mở, các vôn kế V và V1 có chỉ số Um và U1m tương ứng là bao nhiêu?

bởi Midoriya Izuku 03/03/2019

Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.13, trong đó nguồn điện có hiệu điện thế là 3V.

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

   a. Khi công tắc K mở, các vôn kế V và V1 có chỉ số Um và U1m tương ứng là bao nhiêu?

   b. Khi công tắc K đóng, vôn kế V chỉ Uđ = 2,5V, vôn kế V1chỉ U = 1,5V. Tính số chỉ U của vôn kế V2 khi đó.

RANDOM

Câu trả lời (2)

 • a) Khi K mở vôn kế V chỉ Um = 3V

  Vôn kế V1 chỉ U1m = 0

  b) Khi K đóng do đoạn mạch mắc nối tiếp nên có hiệu điện thế bằng:

  Uđ = U + U

  số chỉ vôn kế V2: U = Uđ - U = 2,5 - 1,5 = 1V

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) Khi K mở vôn kế V chỉ Um = 3V;

  Vôn kế V1 chỉ: U1m= 0

  b) Khi K đóng: số chỉ vôn kế v2 :

  U2d = Uđ – U1d = 2,5 – 1,5 = 1V.

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>