AMBIENT

Đổi đơn vị cho các giá trị : 500kV = ... V ?

bởi Midoriya Izuku 03/03/2019

Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

   a. 500kV = ... V     b. 220V = ... kV

   c. 0,5V = ... mV     d. 6kV = ... V

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • a. 500kV = 500.000V     b. 220V = 0,220kV

       c. 0,5V = 500mV     d. 6kV = 6000V

    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>