Để tránh được hiện tượng tiếng vang trong phòng thì phòng phải có kích thước nào sau đây ?

bởi Midoriya Izuku 22/12/2018

Để tránh được hiện tượng tiếng vang trong phòng thì phòng phải có kích thước nào sau đây ?

   A. Nhỏ hơn 11,5m

   B. Lớn hơn 11,5m

   C. Nhỏ hơn 11,35m

   D. Lớn hơn 11,35m

Câu trả lời (2)

 • Để tránh được hiện tượng tiếng vang trong phòng thì phòng phải có kích thước nào sau đây ?

     A. Nhỏ hơn 11,5m

     B. Lớn hơn 11,5m

     C. Nhỏ hơn 11,35m

     D. Lớn hơn 11,35m

    Đáp án: C

  Theo bài 14.9 để nghe được tiếng vang tiếng nói của mình phải đứng cách núi ít nhất là 11,35 m nên để tránh được hiện tượng tiếng vang trong phòng thì phòng phải có kích thước nhỏ hơn 11,35 m.

  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan