AMBIENT

Ảnh của người cao 1,5m đứng cách gương phẳng 2m cao bao nhiêu ?

bởi Nguyễn Hoa 17/12/2018

1 người cao 1,5m đứng cách gương phẳng 2m
A, Ảnh của người đó cao bao nhiêu m ?ảnh cách người đó bao nhiêu m ?
B, nếu người đó lùi xa gương 0,5m theo phương  vuông góc với gương thì ảnh cách người đó bao nhiêu ?

RANDOM

Câu trả lời (2)

  • a) Ảnh của người đó cao 1,5m và ảnh cách người đó 2m (do khoảng cách từ ảnh của 1 vật qua gương phẳng bằng khoảng cách từ vật đến gương).

    b) Ảnh cách người đó: 0.5+2=2.5 (m).

       Người đó cách gương: 2.5*2=5 (m).

    bởi Nguyễn Thị Anh Trúc 17/12/2018
    Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>