AMBIENT

Khi vật ở khoảng nào thì gương cầu lõm cho ảnh ảo?

bởi Vũ Minh Khang 05/05/2019

Khi vật ở khoảng nào thì gương cầu lõm cho ảnh ảo? Ảnh này lớn hơn hay nhỏ hơn vật?

RANDOM

Câu trả lời (10)

 • Khi một vật ở gần sát gương cầu lõm ảnh của vật này qua gương lớn hơn vật.

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Khi vật này ở sát

  ảnh này sẽ to hơn vật

  bởi Nguyễn Đình Khải 05/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khi vật ở gần gương. Ảnh này sẽ lớn hơn vật

  bởi Nguyễn Thuỷ Trúc 06/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • - Khi một vật ở gần sát gương cầu lõm thì ảnh của vật là ảnh ảo và ảnh lớn hơn vật. nhé bạn

  bởi phùng kim huy 06/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 2

  bởi nguyen the thanh 07/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khi ở gần gương

  hình ảnh trong gương sẽ to hơn

  bởi Linh Pulli 10/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • to hơn

  bởi Nguyễn Đức Thái 18/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khi một vật ở gần sát gương cầu lõm.Ảnh này lớn hơn vật

  bởi Phan Công Trực 21/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>