Hỏi đáp Toán Học

Hỏi đáp Toán Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Mai Hoa

  7x-2x=50-5.(8:2+1)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  hai tám nhân mười lăm trừ một trăm hai mươi phần bốn lăm nhân bốn

  Câu b ý các bạn ạBài tập Tất cả

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thu Hang

  Ba lớp 5 thu được 120kg giấy vụn .Lớp 5A thu nhặt được nhiều hơn lớp 5B là 20kg.Lớp 5C thu nhặt được số kg giấy bằng trung bình cộng của cả ba lớp .Tính xem mỗi lớp thu nhặt được bao nhiêu kg giấy vụn?

  các anh chị giải theo cách tiểu học giúp em với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hương Lan

  Đề bài: So sánh 2 lũy thừa: 27 mũ 11 và 81 mũ 8

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tieu Dong

  Bài 1:Tìm các số nguyên x

  a) x . (5 - x) = 0 b) (3 - x) . (x2 + 1) = 0

  c) (3 - x) . (x2 + 1) = 0 d) (2x - 1)3 = 8

  e) (x + 3)2 = 16

  Bài 2:Tính 1 cách hợp lý

  a) -69 + 53 + 46 + (-94) + (-14) +78

  b) 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 +.....+ 99 - 100

  c) 1 + 3 - 5 - 7 + 9 + 11 -.....- 397 -399

  Giúp mk vs!!Mk cần gấp

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu trang

  (x-2)2+5/9 =1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hồng trang

  tim x

  (x-2)(5-x)>0

  (x-3)(x-7)<0

  x-1/x-9>0

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Trung Phuong

  Một lớp học có 45 học sinh gồm 3 loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 1/15 số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 4/7 số học sinh còn lại.

  a) Tính số học sinh mỗi loại.

  b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh trung bình so với số học sinh cả lớp.

  Giúp e với ạ ☹☺❤

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dương Quá

  Cho S = 5 + 5^2 + 5^3 + ... + 5^2008

  a) S có chia hết cho 126 hay không? Tại sao?

  b) Tìm chữ số tận cùng của S

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoa Hong

  [Các bạn giải giúp mình các câu sau nhé! 3 câu.]

  7) G = \(\dfrac{2}{15}\) + \(\dfrac{2}{35}\) + \(\dfrac{2}{63}\) + \(\dfrac{2}{99}\) + \(\dfrac{2}{143}\)

  8) H = \(\dfrac{1}{7}\) + \(\dfrac{1}{91}\) + \(\dfrac{1}{247}\) + \(\dfrac{1}{475}\) + \(\dfrac{1}{755}\) + \(\dfrac{1}{1147}\)

  9) I = \(\dfrac{3}{7}\) - \(\dfrac{3}{11}\) - \(\dfrac{3}{13}\) \(\dfrac{1}{2}\) - \(\dfrac{1}{3}\) + \(\dfrac{1}{4}\)

  \(\dfrac{5}{7}\) - \(\dfrac{5}{11}\) - \(\dfrac{5}{13}\) + \(\dfrac{5}{4}\) - \(\dfrac{5}{6}\) + \(\dfrac{5}{8}\)

  [Câu 9 mình không biết cách viết nên đành làm vậy! Các bạn cứ tưởng tượng ra cái dấu gạch ngang giữa 2 phân số bên trên và bên dưới là được. Còn cái dấu cộng là cộng 2 phan số lớn vào chứ không phải là chỉ cộng mỗi bên dưới đâu nhé!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi

  tính : (\(\dfrac{1}{68}\) + \(\dfrac{1}{968}\) - \(\dfrac{1}{1968}\) )( \(\dfrac{1}{23}\) - \(\dfrac{1}{6}\) - \(\dfrac{1}{6}\))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tay Thu

  bài 1 : tìm x, biết:

  A) X/3 - 1/2 = 1/5 B) x/5 + 1/2 = 6/10 c) x +3 /15 = 1/3 d) x -14/4 =1/4

  đ) 1/2 x + 1/2 =5/2 n) -2/3 1/3 ( 2x -5 )=3/2 i) ( 3x -1) ( -1/2 x +5 ) =0 j) x-2/4 = 5+x/3

  q) 3/x + 5 = 15% p) | x - 1/3 =5/6 m) 2| 1/2 x - 1/3 | - 3/2 = 1/4

  z) ( 4,5 - 2 x) . ( -11/7) = 11/14 y) ( x/7 + 0,25 ) = -1/28

  giup minh nhé

  mai nộp rồi

  cam ơn bạn rất nhiều

  tick cho bạn nào đầu tiên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy