Hỏi đáp Toán Học

Hỏi đáp Toán Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • hi hi

  Cho hình vẽ , biết góc xAC=30độ, CBy=50độ , Ax//By//Cz. tính góc ACB.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Duy Quang

  A B H C x Biết Ax sòn song BC , góc B = góc C

  AH là tia phân giác của góc CAB chứng minh AH vuông góc BC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dell dell

  a c a' N b b' y x M

  Cho hình vẽ trên.Biết aa'//bb'

  Mx là phân giác của góc aMN

  Ny là phân giác của góc MNB

  CMR Mx//Ny


  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Giang

  Cho a;b;c>0

  Tìm Min P=\(\dfrac{bc}{a\left(b+c\right)}+\dfrac{ca}{b\left(c+a\right)}+\dfrac{ab}{c\left(a+b\right)}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Xuan Xuan

  Cho hình vẽ sau biết Â1 = 45o; B^1=135o; Â4=135o.

  Đường thẳng d \(\perp\)x'y'. Tính DC^A?
  x x' y y' 3 4 1 d B C D 1 A 2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoai Hoai

  4,Cho hình vẽ: biết a//b

  Tính ∠B;∠D

  A B D a b C ? ? 55độ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phương Mai Thị

  Trong (Oxy) co tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm I(2;0), đường cao AD với D(1;-1), H là trực tâm của tam giác ABC , E,F lần lượt là hình chiếu vuông góc của D lên BH,CH; EF cắt AC tại P(3;1). Xác định tọa độ A,B,C biết A có hoànhđộ dương?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Phú

  Giúp mình với

  bởi Nguyễn Phú 21/02/2019

  Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S, tính xác suất để chọn đc một số chia hết cho 7 và có chữ số hàng đơn vị bằng 1.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặng Ngọc Quỳnh Như

  Trong không gian với hệ trục Oxyz.cho H(1;4;3).H(1;4;3).  Mặt phẳng (P) qua H cắt các tia Ox, Oy, Oz tại 3 điểm là đỉnh của một tam giác nhận H làm trực tâm. Phương trình mặt phẳng (P) là:

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Phú

  Giải hộ với

  bởi Nguyễn Phú 21/02/2019

  Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S, tính xác suất để chọn đc một số chia hết cho & và có chữ số hàng đơn vị bằng 1.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hiếu Sou

  Ai giúp với

  bởi Hiếu Sou 21/02/2019

  GTLN hàm số y=lnx/x trên khỏang (0,+ vô cùng) là ?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Mai Phương

  Cho tam giác ABC cân tại A, kẻ AH vuông góc với BC.

  a) Chứng minh tam giác AHB= tam giác AHC

  b) Cho AH= 4cm; HB= 3cm. Tính độ dài cạnh AB.

  c) Từ H kẻ HK vuông góc với AB; HM vuông góc với AC ( K thuộc AB, M thuộc AC ). Chứng minh KB = MC

  d) Gọi giao điểm của HM với AB là P, HK với AC là Q. Tam giác HPQ là tam giác gì? vì sao?

         CÁC BẠN GIÚP MÌNH VỚI TUÂN SAU MK THI RÙI.

   

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy