YOMEDIA

Bài 9.1 trang 39 sách bài tập toán 8 tập 1

bởi Ngoc Nga 27/09/2018
Bài 9.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 39)

Biết rằng \(Q=\dfrac{x^2-6x+9}{x^2-9}=\dfrac{\left(x-3\right)^2}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}=\dfrac{x-3}{x+3}\)

Hãy tính giá trị của biểu thức Q. Câu trả lời nào sau đây sai ?

(A) Giá trị của Q tại \(x=4\) là \(\dfrac{4-3}{4+3}=\dfrac{1}{7}\)

(B) Giá trị của Q tại \(x=1\) là \(\dfrac{1-3}{1+3}=-\dfrac{1}{2}\)

(C) Giá trị của Q tại \(x=3\) là \(\dfrac{3-3}{3+3}=0\)

(D) Giá trị của Q tại \(x=3\) không xác định

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Câu trả lời sai là:

  (C) Giá trị của Q tại \(x=3\)\(\dfrac{3-3}{3+3}=0\)

  Do ĐKXĐ của phương trình

  \(Q=\dfrac{x^2-6x+9}{x^2-9}\) \(x\ne\pm3\)

  bởi Mai Thị Diễm Thúy 27/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA