YOMEDIA

x=2 có là nghiệm của đa thức B(x)=x^2-4x+4 ?

bởi Tram Anh 08/05/2019

Kiểm tra xem : x=2 có nghiệm của đa thức B(x)= x mũ 2 trừ 4x cộng 4 không?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Thay x = 2 vào đa thức B(x), ta có:

  B(2) = 22 - 4.2 + 4

  B(2) = 4 - 8 + 4

  B(2) = - 4 + 4

  B(2) = 0

  Vậy x = 2 là nghiệm của đa thức B(x) = x2 - 4x + 4.

  bởi Lê Thị Mỹ Hạnh 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>