YOMEDIA
ZUNIA12

Với cùng một số tiền có thể mua 135 mét vải loại I. Có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, biết rằng giá tiền 1 mét vải loại II chỉ bằng 90% giá tiền 1 mét vải loại I.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Gọi x là số mét vải mua được; y là giá tiền 1 mét vải.

  Ta có \(xy = a\) ( không đổi) ; a là số tiền đã có.

  Vậy x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Ta có thể tóm tắt trong bảng sau:

  Vậy \({{{x_2}} \over {{x_1}}} = {{{y_1}} \over {{y_2}}}\)  trong đó \({x_1} = 135\);\({y_2} = 90\% {y_1} = {9 \over {10}}{y_1}\)

  \( \displaystyle \Rightarrow {{{x_2}} \over {135}}  = \dfrac{{{y_1}}}{{\frac{{9}}{10}{y_1}}}= {{10.{y_1}} \over {9{y_1}}} = {{10} \over 9} \)\(\;\Rightarrow {x_2} = {{135.10} \over 9} = 150.\)

  Trả lời: số vải loại II có thể mua được là 150 (m)

    bởi Hoàng Anh 30/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF