AMBIENT

Tính thời gian 5 máy cày hết đám đất biết 3 máy cày hết 30 giờ

bởi Hy Vũ 26/04/2019

Ba máy cày ,cày xong một cánh đồng hết 30giờ. Hỏi 5máy cày như thế ( cùng năng suất ) cày xong cánh đồng đó hết bao nhiêu giờ?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Gọi 3 máy cày và 5 máy cày lần lượt là x; y ( máy ) ( x;y > 0 )

  Gọi số thời gian cũ và thời gian mới là a;b ( giờ ) ( a;b > 0 )

  Cùng năng suất nên số máy và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên:

  \(\frac{x}{y}=\frac{a}{b}\) (1)

  Thay vào (1), ta có: \(\frac{3}{5}=\frac{a}{30}\Rightarrow a=\frac{3.30}{5}=\frac{90}{5}=14\)giờ

  Vậy 5 máy cày cày xong cánh đồng hết 14h

  bởi nguyen an 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>