Tính số gạo 18 người ăn trong 5 ngày biết 25 người ăn 3 ngày hết 30kg gạo

bởi Hoa Hong 17/05/2019

25 người ăn 3 ngày hết 30kg gạo.Vậy 18 người ăn 5 ngày hết?

Câu trả lời (1)

 • 25 người an trong 1 ngày hết :

  30 : 3 = 10 (kg)

  25 người ăn trong 5 ngày hết :

  10 x 5 = 50 (kg)

  Gọi số gạo cho 18 người ăn trong 5 ngày là x

  Vì số người ăn và số gạo tỉ lệ nghịch nên ta có :

  \(\frac{25}{50}=\frac{18}{x}\Rightarrow x=\frac{50.18}{25}=36\)

  Vậy 18 người ăn trong 5 ngày hết 36 kg gạo

  bởi Tran Thi Lan 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan