Tính số đo góc BOC biết tam giác ABC có góc A=90 độ, phân giác BD và CE cắt nhau tại O

bởi thu hằng 08/05/2019

Bμi 1: Cho tam giác ABC có Â = 90. Vẽ phân giác BD và CE ( D thuộc AC, Ethuộc AB) chúng cắt nhau tại O.

a) Tính số đo góc BOC?

b) Trên BC lấy M, N sao cho BM = BA, CN = CA. Chứng minh: EN // DM

c) Gọi I là giao điểm của BD và AN. Chứng minh: tam giác AIM vuông cân.

Câu trả lời (1)

 • Câu a : Ta có ;

  Â = 90 độ , phân giác BD và CE cắt nhau tại O; \(\Rightarrow\)\(\dfrac{1}{2}\) của góc B = \(\dfrac{1}{2}\)của góc C .

  Góc B = ( 180 - 90 ) . \(\dfrac{1}{2}\) \(\Rightarrow\) góc B = 45 độ ; Vậy \(\dfrac{1}{2}\)của góc B = 45 độ

  Góc C = 180 - ( 90 + 45 ) = 45 độ \(\Rightarrow\) \(\dfrac{1}{2}\) của góc C = 22,5 độ

  \(\Delta\) BOC có góc B = 22,5 độ ; góc C = 22,5 độ , \(\Rightarrow\) góc O = 180 - ( 22,5 + 22,5 ) = 135 độ . Vậy góc BOC = 135 độ

  bởi Vũ Trung Hiếu 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan