AMBIENT

Tính diện tích tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng 7 căn 2

bởi bich thu 19/05/2019

Cho tam giác vuông cân có cạnh huyền \(7\sqrt{2}\). Tính diện tích tam giác

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Gọi \(\Delta ABC\) vuông cân tại A có cạnh huyền BC = \(7\sqrt{2}\)

  Xét \(\Delta ABC\)vuông cân tại A có:

  \(AB^2+AC^2=BC^2\)(Pytago)

  \(\Rightarrow2.AB^2=\left(7\sqrt{2}\right)^2\)

  \(\Rightarrow AB^2=49\Rightarrow AB=7\)

  => AB = AC = 7

  \(S_{ABC}=\frac{AB.AC}{2}=\frac{7.7}{2}=24,5\)

  bởi nguyễn lan anh 19/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>