Tính AC, AB biết tam giác ABC có góc A=90 độ, góc B=30 độ, BC=10cm

bởi truc lam 25/04/2019

bài 1 :Tam giác ABC có góc A =90 độ,góc B =30 độ,biết BC=10cm.Tính AC,AB

bài 2 :trên mặt phẳng tọa độ Oxy biểu dieexmn các điểm A{0,2} ,B[3,0} ,C{0,-4} ,D{-1,0} .Tính các độ dài AB,BC,CD,DA và chu vi tứ giác ABCD

Câu trả lời (1)

 • Trong tam giác vuông ABC có:

  (góc) B+ (góc) C= 90 độ( 2 góc phụ nhau)

  hay 30 độ + góc C = 90 độ

  (góc) C= 90 độ - 30 độ

  (góc) C= 60 độ

  Vẽ góc CDA=30 độ sao cho BD và BC nằm ở hai nửa mặt phẳng bờ AB.

  => \(\Delta ABC\) là một nửa tam giác đều BDC.

  => \(AC=\frac{1}{2}DC\)

  hay \(AC=\frac{1}{2}BC\)

  mà BC=10 cm

  => \(AC=\frac{1}{2}\cdot10=5\)(cm)

  Áp dụng định lý Py- ta- go vào tam giác vuông ABC, ta có

  \(BC^2=AB^2+AC^2\)

  hay \(10^2=AB^2+5^2\)

  \(100=AB^2+25\\ AB^2=100-25\\ AB^2=75\\ AB=\sqrt{75}\\ AB=5\sqrt{3}\)

  Vậy AB= \(5\sqrt{3}\) cm

  AC= 5cm

  bởi Hoàng Ánh 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan