Tìm x để P(x)=4x^3+x^2-3x+7=Q (x)=-4x^3-x^2-x-15

bởi Tram Anh 21/01/2019

Cho hai đa thức P(x)=4x3+x2-3x+7

Q (x)=-4x3-x2-x-15

Tìm x để P(x)=Q(x)

Câu trả lời (1)

 • Để P(x)=Q(x) thì

  4x3+x2-3x+7=-4x3-x2-x-15

  <=>8x3+2x2-2x+22=0

  --->nghiệm giải bằng máy tính xấu lắm có lẽ sai đề---

  bởi Huỳnh Phúc Điển 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan