ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm số nguyên a, b nhỏ nhất sao cho a^2-2b^2=1

Tìm các số nguyên tố (a; b) nhỏ nhất sao cho \(a^2-2b^2=1\)

Nhanh lên nhé, mik đang cần gấp!!!batngo

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Ta có:\(a^2-2b^2=1\)

  \(\Rightarrow a^2-1=2b^2\)

  \(\left(a-1\right)\left(a+1\right)=2b^2\)(*)

  \(\left(a-1\right)\left(a-1+2\right)=2b^2\)

  \(\left(a-1\right)^2+2\left(a-1\right)=2b^2\)

  Vì a là số nguyên tố nên: \(a-1⋮2\)

  \(\Rightarrow\left(a-1\right)^2⋮4,2\left(a-1\right)⋮4\)

  \(\Rightarrow\left(a-1\right)^2+2\left(a-1\right)⋮4\)

  \(\Rightarrow2b^2⋮4\)

  \(\Rightarrow b^2⋮2\)

  Mà 2 là số nguyên tố

  \(\Rightarrow b⋮2\)

  Mà b là số nguyên tố nên b=2

  Thay b=2 vào biểu thức

  \(\Rightarrow a^2-2.2^2=1\)

  \(\Rightarrow a^2-8=1\)

  \(\Rightarrow a^2=9\)

  \(\Rightarrow a=3\left(a>0\right)\)

  Vậy các số nguyên tố (a;b) là (3;2)

  Giải thích (*)

  Ta có:\(a^2-1=a^2-a+a-1=a\left(a-1\right)+a-1=\left(a-1\right)\left(a+1\right)\)(đpcm)

    bởi Phạm Minh 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1